Säännöt ja osallistumisohjeet

Koivunen Oy / Fixus-ketju (myöhemmin: järjestäjä) järjestää kilpailuita Facebookissa ja kotisivuillaan. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan kilpailu ja siihen liittyvä palkinto. Tässä kilpailusääntöjemme yleinen osa sekä alempana kilpailukohtaiset säännöt, jotka ovat voimassa näiden sääntöjen lisäksi kussakin kilpailussa.

1. Osallistumisoikeus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joiden pysyvä asuinpaikka on Suomessa.

2. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistuminen tapahtuu kommentoimalla Fixuksen Facebook-päivitykseen pyydetty asia. Kilpailuun voi osallistua niin monella kommentilla kuin haluaa. Järjestäjällä on oikeus oman harkintansa perusteella sulkea osallistunut henkilö kilpailun ulkopuolelle syytä ilmoittamatta.

Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema eikä sitä järjestetä yhteistyössä sen kanssa. Järjestäjällä on oikeus oman harkintansa perusteella sulkea osallistunut henkilö kilpailun ulkopuolelle sekä muuttaa sääntöjä syytä ilmoittamatta.

3. Kilpailun eteneminen
Järjestäjä arpoo kilpailuihin osallistujista kilpailukohtaisen määrän voittajia, jonka jälkeen ottaa heihin yhteyttä Facebook-yksityisviesteillä sekä antaa ohjeet palkinnon noutamiseen tai yhteystietojen toimittamisesta palkinnon lunastamiseksi. Jos järjestäjä ei ilmoittamaansa päivään mennessä saa voittajan yhteydenottoa, valinta raukeaa ja voittaja arvotaan uudelleen.

4. Palkinto
Voittajat palkitaan kilpailukohtaisesti etukäteen kerrotuilla palkinnoilla. Palkinto ei ole muutettavissa rahaksi. Järjestäjän ja tuomariston tekemät päätökset ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.

5. Arpajaisvero
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista.

5. Muut ehdot
Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin ja varaa oikeuden muuttaa näitä sääntöjä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä, jotka vaikuttavat kilpailuun osallistumiseen. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanit sekä edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjällä on oikeus muuttaa, jatkaa tai keskeyttää kilpailu järjestäjän päätöksellä teknisen ongelman tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Osallistujilla ei tässä tapauksessa ole oikeutta korvaukseen. Kilpailuun osallistujille saa lähettää tietoa Koivunen Oy:n, Fixuksen ja sen yhteistyökumppaneiden palveluista, eduista ja tarjouksista mikäli osallistuja ei tätä erikseen kiellä. Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

6. Sääntöjen hyväksyminen
Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä virallisia sääntöjä.

Veikkausliiga -yhteistyökilpailu

Nämä kilpailun viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä.

1. Kilpailun järjestäjä
Koivunen Oy, Malminkaari 12, 00701 Helsinki

2. Kuka voi osallistua
Kaikki Suomessa asuvat kuluttajat voivat ottaa osaa kilpailuun, poikkeuksena Koivunen Oy:n sekä Fixus-ketjun yritysten henkilökunta ja lähiomaiset, jotka eivät voi osallistua kilpailuun.

3. Milloin kilpailuun voi osallistua
Kilpailu on voimassa 4.6.-28.7.2019.

4. Miten kilpailuun voi osallistua
Kilpailuun voi osallistua kommentoimalla Facebookin kilpailujulkaisua. Muualle kuin varsinaiseen kilpailujulkaisuun tulleita kommentteja ei oteta arvonnassa huomioon. Palkinto arvotaan kommentoineiden kesken.

5. Voittaja
Palkintojen arvonta suoritetaan 29.7.2019. Arvonta suoritetaan kilpailun järjestäjän toimesta. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli voittajia ei tavoiteta 31.7.2019 mennessä tai voittaja ei vahvista palkinnon lunastamista 4.8 mennessä, arvotaan uusi voittaja.

6. Palkinto
Palkintona on Veikkausliigan palkinto-otteluun aitioliput max 20 hengelle Telia 5 G Areenalle.
Palkinto-ottelut arvontajärjestyksessä:
1.) 9.8 HIFK-KPV
2.) 1.9 HJK-ROPS.
Palkinto-ottelua ei voi vaihtaa.

7. Järjestäjän vastuu
Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän ja sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa
Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti, eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.