fixus-logo

Täyssähkö ja Hybridiautojen Huolto ja korjaus

Täyssähköautojen ja hybridiautojen huolto ja korjaus ovat tärkeitä osa-alueita, kun halutaan pitää kalusto kunnossa ja varmistaa sen toimivuus. Tässä lyhyesti sähköautojen ja hybridien huoltoa ja korjausta:

  1. Huoltoväli: Sähköauton huoltoväli voi olla joko aikaan tai ajomäärään sidottu. Esimerkiksi 24 kuukauden huoltoväli ilman kilometrirajaa on käytössä osalla valmistajista. Tällöin yleensä tarkastetaan auton kunto, vaihdetaan jarrunesteet ja raitisilmasuodatin. Myös ilmastointilaitteen kylmäainemäärän tarkastus on järkevää tehdä tietyn ajan välein, koska ilmastoinnin kompressori toimii myös lämpöpumpun kompressorina ja on mukana akun jäähdytyksessä.
  2. Yhteiset huoltokohteet: Sähköautoissa ja polttomoottoriautoissa on yhteisiä huoltokohteita, kuten jarrunesteiden vaihto, raitisilmasuodattimen vaihto, ilmastoinnin huolto ja jäähdytinnesteen vaihto. Lisäksi jarrujen herkistely on tarpeen tietyin välein, riippumatta käyttövoimasta.
  3. Huomioitavaa sähköautoissa:
    • Jarrut: Sähköautoilla jarrujen käyttötarve on yleensä vähäinen, mutta jarrujen herkistys kannattaa tehdä säännöllisesti, jotta ne eivät jumiudu.
    • Akun huolto: Sähköauton ajo-akku ei ole ikuinen, vaan vanhenee käyttösyklien ja kalenteri-ikääntymisen myötä. Akun vaihtotarve voi tulla eteen.
    • Ennaltaehkäisy: Tärkeässä roolissa on ongelmien ennaltaehkäisy säännöllisellä auton kunnon tarkastuksella ja ennakoivalla huollolla.

Hybridiautojen huolloista ja korjauksista

Rakenne: Hybridiautoissa on perinteisen polttomoottori ja lisäksi avustava sähkömoottori. polttomoottori tarvitsee huoltoa säännöllisesti kuten perinteiset polttomoottorit